Trình Bộ Xây dựng đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức trước 15/10

thanh pho thu duc

CafeLand – UBND TP.HCM yêu cầu chậm nhất giữa tháng 7 tới, UBND thành phố Thủ Đức phải báo cáo UBND TP.HCM về đồ án quy hoạch để kịp trình Bộ Xây dựng trước 15/10.

Lãnh đạo TP.HCM giao thành phố Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, song song với công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM.

img empty

Cụ thể về công tác lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình giao Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

UBND thành phố yêu cầu chậm nhất trước ngày 15/7 phải báo cáo thành phố thông qua bộ đồ án quy hoạch. Sau đó hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thông qua đồ án quy hoạch trước ngày 15/8, để kịp trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch trước ngày 15/10/2021.

Kinh phí lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Thủ Đức.

Về công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình giao Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thông qua; chậm nhất cuối quý 3/2022 phải hoàn thành công tác lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch.

Diệu Trang

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh