Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp 1.540 tỷ trong Khu kinh tế mở Chu Lai

image 20210319175229 1

CafeLand – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa với vốn đầu tư 1.540 tỷ đồng.

img empty

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với quy mô sử dụng đất 435,8ha. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần khu công nghiệp và đô thị An An Hòa.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 462 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư (19/3/2021).

Tiến độ thực hiện dự án: không quá 48 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

Quyết định chủ trương đầu tư cũng nêu rỏ điều kiện là nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong phạm vi dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; khi được thuê đất thực hiện dự án phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật; thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

N.Đăng

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh