Thu Ngân sách Nhà nước trên 468.000 tỷ đồng

motcua1
Cafeland – Theo Tổng Cục Thuế, trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt khoảng 468.000 tỷ đồng, tương đương 41,9% dự toán năm, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 456.000 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Nếu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước, tổng thu đạt hơn 361.000 tỷ đồng, đạt 41% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu từ 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt tiến độ thu khả quan so với dự toán. Cụ thể, trong 4 tháng đẩu năm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 53.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 35,9% dự toán và tăng 3,3% so với cùng kỳ; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 85.000 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán và tăng 9,3% so với cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 109.541 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán và tăng 37,2% cùng kỳ.

img empty

Ảnh minh họa

Về vấn đề thu nợ NSNN, Tổng cũng Thuế cho biết, cơ quan thuế các cấp thu nợ khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ khoảng 7.500 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ khoảng 3.600 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/4/2021 giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/4/2021 giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo Tổng cục thuế, kết quả thu ngân sách khả quan là do tình hình kinh tế quý 1/2021 tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng thu 4,48% tương đương với quý 4/2020. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng tăng cao giai đoạn Tết Nguyên đán 2021 cũng là nguyên nhân thúc đẩy, kích thích phát triển kinh tế.

Việt Phi

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh