Thu hồi 268ha đất dự án sân golf 36 lỗ và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt của Công ty Hàn Việt

image2

CafeLand – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 268 ha đất đã cho Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt thuê theo các Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 và số 1312/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng và giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

img empty

Đất rừng tại dự án đã bị lấn chiếm phân lô, đóng cọc bên tông để xác định ranh giới

Nguyên nhân thu hồi là do Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt vi phạm pháp luật về đất đai: để đất được nhà nước cho thuê bị lấn chiếm, chậm đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng, quy định tại điểm đ và i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 và đã được xác định hành vi vi phạm theo Kết luận thanh tra số 929/KL- TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ và Kết luận số 2094/KL-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Hiệp An có trách nhiệm giao Quyết định thu hồi cho Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt; trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã Hiệp An và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập hồ sơ, thủ tục và bàn giao tài nguyên rừng trên đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý; xử lý hoặc đề xuất xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến tài nguyên rừng (nếu có) theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập biên bản bàn giao đất thu hồi nêu trên cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý; Lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao Cục Thuế tỉnh chỉ đạo kiểm tra, truy thu nghĩa vụ tài chính mà Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt phải thực hiện (nếu có) theo quy định.

Giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi nêu trên. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, giải tỏa phần diện tích đất bị lấn chiếm thuộc diện tích đất thu hồi nêu trên theo quy định.

Được biết diện tích 268 ha đất đã cho Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt thuê để thực hiện dự án đầu tư sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt.

Dự án đầu tư sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt của Công ty Hàn Việt được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 với diện tích 268ha tại các tiểu khu 267C và 278A xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Thế nhưng suốt 13 năm qua, ngoài việc khai thác gỗ dưới vỏ bọc tận thu, doanh nghiệp trên không triển khai bất kỳ hạng mục nào (theo Giấy chứng nhận đầu tư).

Chủ đầu tư cũng không có phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; không bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng dẫn đến hậu quả hàng trăm cây thông có đường kính từ 20-50cm bị lâm tặc cưa hạ, cả chục hécta đất lâm nghiệp bị lấn chiếm… gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng.

Tại Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án trên địa bàn có vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định đối với dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt do không thực hiện nghĩa vụ tài chính về bồi thường tài nguyên rừng, không triển khai đầu tư.

Trước những sai phạm đó, vào tháng 1/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt của Công ty Hàn Việt

N.Đăng

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh