Tags: quy hoach dong bo

images2377693 4a

Quy hoạch đúng, kịp thời để nâng giá trị đất đai

Thời gian qua, các thông tin về quy hoạch đã góp phần nâng giá trị của đất đai ở Đồng Nai, đặc biệt là những khu vực có quy hoạch các công trình, dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, khu đô thị. Giá đất người dân chuyển nhượng ở những nơi gần khu vực dự án có thể tăng gấp 2-3 lần.

Compare listings

So sánh