Tags: bat dong san Ba Ria Vung Tau

Bà Rịa – Vũng Tàu: Dự kiến thu hồi gần 2.600ha đất để thực hiện 270 dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh dự thảo các Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022; đề nghị thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Compare listings

So sánh