địa ốc hoàng quân

photo1624521702852 1624521703007519688845

Địa ốc Hoàng Quân, Xây dựng Ngân Thuận, Tập đoàn MeKong… cùng loạt doanh nghiệp BĐS bị “bêu tên” nợ thuế

Trong văn bản số 2765/TB- CTCTH ngày 17/6/2021 Cục Cục Thuế TP Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 5/6 có 9 doanh nghiệp BĐS nợ thuế với tổng số tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp trên 683 tỷ đồng. Tính riêng số tiền chậm nộp thuế của 9 doanh nghiệp này đã hơn 140 tỷ đồng.

Compare listings

So sánh