đầu tư xây dựng

photo 1 1637302692470849792189 0 0 406 650 crop 1637302708117 63772932210007 2

Nhiều khu đô thị ở Hà Nội lộ loạt bất cập sau đầu tư, chậm hoàn thành

Theo UBND TP Hà Nội, công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn TP vẫn còn tồn tại một số bất cập như: Nhiều khu đô thị đầu tư kéo dài, chậm hoàn thành, việc quản lý đầu tư, quản lý kiến trúc và cấp phép đầu tư xây dựng theo quy hoạch,... không đầy đủ, thiếu đồng bộ.

Compare listings

So sánh