căn hộ

photo1624498908778 16244989088711598994149 2

Chính sách xây nhà ở thương mại dưới 20 triệu đồng/m2 xuất hiện vướng mắc

Chính sách phát triển nhà ở thương mại dưới 20 triệu đồng/m2 tập trung vào các ưu đãi về đất, thuế, quy hoạch để khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Các chính sách ưu đãi chưa được quy định trong các pháp luật liên quan nên sẽ khiến các địa phương gặp khó khi thực thi.

Compare listings

So sánh