ban quản lý

Lâm Đồng thu hồi 286ha đất tại dự án của Công ty Hàn Việt

Lâm Đồng thu hồi 286ha đất tại dự án của Công ty Hàn Việt

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 268 ha đất đã cho Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt thuê theo các Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 và số 1312/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng và giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Compare listings

So sánh