100 triệu đồng

Cho thuê nhà 100 triệu phải đóng thuế: Mất cả chục năm mới thu hồi vốn?

Cho thuê nhà 100 triệu phải đóng thuế: Mất cả chục năm mới thu hồi vốn?

Một căn hộ trung cấp giá bán khoảng 3,5-4 tỷ đồng, nếu chỉ cho thuê với giá khoảng 12-15 triệu đồng/tháng thì thời gian thu hồi vốn gốc khoảng từ 19-24 năm. Trong lúc chủ nhà vừa phải bỏ ra nguồn vốn đầu tư có giá trị lớn, vừa phải trả lãi vay, vừa phải chịu trách nhiệm bảo trì nhà...

Compare listings

So sánh