Sửa đổi Luật Đất đai: Hoàn thiện phương pháp tính giá đất

dinh huong sua doi luat dat dai sau gan 10 nam thuc thi scaled
Theo Bộ TN&MT việc hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, tính đúng…là một trọng tâm khi sửa Luật Đất đai.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và 8 năm thi hành Luật Đất đai tổ chức hôm qua (24/6) Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhìn nhận, nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tài nguyên đất đai còn để lãng phí, hoang hóa, chưa hiệu quả…

dinh huong sua doi luat dat dai sau gan 10 nam thuc thi 1 scaled

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và 8 năm thi hành Luật Đất đai

Trong khi đó, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người có đất thu hồi và nhà đầu tư. Thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất còn yếu kém, thiếu đồng bộ.

Theo ông Trần Hồng Hà, tình trạng vi phạm chính sách pháp luật đất đai, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp…

Để hạn chế, khắc phục những tồn tại kể trên, Bộ TN&MT cho biết đang tập trung nghiên cứu về tình trạng chồng chéo trong các quy định của pháp luật có liên quan làm giảm hiệu lực của thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật đất đai.

Đặc biệt, chú trọng đến cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai nhất là tăng cường vai trò của các cơ quan tư pháp.

Bộ TN&MT cho rằng, khi sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cần đổi mới công tác quy hoạch đảm bảo xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đồng bộ, thống nhất ở từng cấp; chú trọng khai thác hiệu quả không gian, kết nối liên vùng, tầm nhìn dài hạn để quản lý sử dụng đất đai hiệu quả, khai thác nguồn lực đất đai, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; đảm bảo đồng bộ hạ tầng hình thành hệ sinh thái kết nối, thúc đẩy phát triển, nâng cao giá trị đất đai.

Một trong các nội dung được chú ý nghiên cứu trong lần sửa Luật Đất đai này là hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế phù hợp với giá cả thị trường.

Bộ TN&MT cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, lấy ý kiến, hoàn thiện về các giải pháp để huy động nguồn lực từ đất, điều tiết hài hòa giá trị tăng thêm từ đất, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đồng bộ để quản lý sử dụng nguồn lực hiệu quả, tăng cường minh bạch công khai các quy hoạch.

Thái Bình (vietnamnet)

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh