Sở KHĐT Lâm Đồng nói gì về đề xuất sáp nhập 3 dự án tại Đà Lạt thành quần thể du lịch 220ha?

photo 1 1627702997412411753978 60 0 954 1430 crop 1627703012250 63763333317094 2

Đề nghị sáp nhập 3 dự án (đồi Mộng Mơ, đồi Thống Nhất, thung lũng Tình yêu) và lập quy hoạch chung cho 3 dự án được Sở KHĐT Lâm Đồng đánh giá là phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn số 1689/ KHĐT-THQH gửi Sở Xây dựng, ý kiến về việc Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đề nghị sáp nhập 3 dự án (đồi Mộng Mơ, đồi Thống Nhất, thung lũng Tình yêu) và lập quy hoạch chung cho 3 dự án.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, trong thông báo số 357/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tại buổi làm việc với Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng về tổ hợp dự án đầu tư du lịch tại đường Mai Anh Đào, thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án hợp nhất các dự án của Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng; đồng thời yêu cầu Công ty tiến hành lập quy hoạch dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đề nghị lập đồ án quy hoạch 3 Khu du lịch: Đồi thống nhất, đồi Mộng Mơ và Thung lũng tình yêu là phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sau khi quy hoạch 3 khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đáp ứng đủ các quy định về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư thì tiến hành thực hiện thủ tục sáp nhập dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Tước đó, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (TTC Lâm Đồng, thành viên thuộc TTC Group) đã có đề nghị được sáp nhập và lập đồ án quy hoạch 1/2.000 ba dự án du lịch Đồi Thống Nhất, Đồi Mộng Mơ và Thung lũng Tình yêu tại phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.   

Về đề nghị này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu đề nghị này, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/7.

Trên cơ sở này, Sở Xây dựng lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục điều chỉnh dự án khi thực hiện sáp nhập; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ý kiến về việc thu hồi, cho thuê đất và thuê rừng khi sáp nhập 3 dự án.

TTC Lâm Đồng là chủ đầu tư của ba dự án Khu du lịch là dự án KDL Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ và Đồi Thống Nhất. Cả ba dự án này có vị trí nằm kề nhau và cách Trung tâm TP khoảng 15 km.

Việt Khoa

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

cafef.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh