Quy hoạch phân khu là gì? Những quy định về quy hoạch phân khu bạn nên biết

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung

Quy hoạch đóng một phần quan trọng trong việc phát triển hạ tầng của một địa phương nói riêng và kinh tế của đất nước nói chung. Trong đó, quy hoạch cũng có nhiều dạng như quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch vùng.. Và quy hoạch phân khu là gì?

Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng Môi Giới Cá Nhân tìm hiểu về quy hoạch phân khu và các quy định liên quan đến loại quy hoạch này.

1. Thế nào là quy hoạch phân khu?

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung. Quy hoạch này bao gồm quy hoạch các khu đất, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung
Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung

2. Nội dung quy hoạch phân khu

Quy hoạch phân khu bao gồm những nội dung sau:

 • Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gồm: Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch phân khu xây dựng.
 • Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi một khu chức năng đặc thù. 
 • Quy hoạch phân khu là công cụ giúp các các nhà lãnh đạo trong xã hội, các doanh nhân và công dân nâng cao chất lượng sống của con người.

Lưu ý, khi tiến hành phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù thì phải tiến hành theo quy định tại Điều 27 Luật xây dựng năm 2014.

Nội dung quy hoạch phân khu
Nội dung quy hoạch phân khu

3. Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù 

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu bao gồm: 

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu
Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu
 • Xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch.
 • Xác định chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật
 • Đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để phù hợp với đấu nối hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc, với quy hoạch chung đã được cơ quan chức năng phê duyệt và các khu vực xung quanh.
 • Đánh giá môi trường chiến lược.

4. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

a. Nội dung đồ án quy hoạch phân khu

Thứ nhất, nội dung đồ án quy hoạch phân khu bao gồm:

 • Xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch.
 • Xác định chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật
 • Đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được phê duyệt và các khu vực xung quanh.
 • Bố trí hệ thống công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 • Bố trí mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu chức năng đặc thù.
 • Đánh giá môi trường chiến lược.

b. Bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu

Thứ hai, bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000.

c. Thời hạn quy định quy hoạch phân khu xây dựng

Thứ ba, thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển của khu chức năng đặc thù.

Đồ án quy hoạch phân khu
Đồ án quy hoạch phân khu

d. Đồ án quy hoạch là cơ sở xác định dự án đầu tư

Thứ tư, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Trên đây là bài viết lý giải thuật ngữ quy hoạch phân khu là gì cùng những quy định liên quan. Nếu bạn thấy đây là những kiến thức hữu ích, hãy tiếp tục theo dõi Môi Giới Cá Nhân để có thêm nhiều thông tin bất động sản nhanh chóng, chính xác.

Theo moigioicanhan.com

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh