Long An: Thay tên, đổi diện tích 6 khu công nghiệp

image 20210401110856 1

CafeLand – Theo Nghị quyết về cập nhật danh mục quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Long An vừa được HĐND tỉnh thông qua có 6 dự án khu công nghiệp bị thay đổi tên và quy mô.

img empty

Khu công nghiệp Sài Gòn – Mekong với diện tích 200 ha tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP tên trong danh mục công trình là KCN Sài Gòn – Mê Kông, diện tích 200 ha, cập nhật tên theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1840/TTg-CN ngày 28/12/2020.

Khu công nghiệp Anh Hồng 2 với diện tích 131,9 ha tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP tên trong danh mục công trình là KCN thị trấn Hiệp Hòa, diện tích 113,1 ha, cập nhật tên, diện tích theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 427/TTg-CN ngày 13/4/2020.

Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng với diện tích 112,87 ha tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP tên trong danh mục công trình là mở rộng KCN Thịnh Phát, diện tích 120 ha, cập nhật tên, diện tích theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018.

Khu công nghiệp Tandoland với diện tích 250 ha tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP tên trong danh mục công trình là KCN Tân Đô mở rộng, diện tích 250 ha, cập nhật tên theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018.

Khu công nghiệp Hoàng Lộc với diện tích 152,21 ha tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP tên trong danh mục công trình là KCN Hựu Thạnh mở rộng, diện tích 150 ha, cập nhật tên, diện tích theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018.

Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng với diện tích 334,5 ha tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức và xã Long Định, xã Phước Vân, huyện Cần Đước: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP trong danh mục công trình diện tích 334 ha, cập nhật diện tích theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 968/TTg-CN ngày 07/7/2017.

N.Đăng

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh