Kiên quyết loại bỏ những dự án đầu tư công kém hiệu quả

01 kcho
CafeLand – Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu kiên quyết loại bỏ những dự án đầu tư công trung giai đoạn 2021 – 2025 kém hiệu quả; cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vưà ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg yêu cầu các bộ ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

img empty

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu kiên quyết loại bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả; cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới.

Để ngăn chặn tình trạng kém hiệu quả của việc cấp vốn cho các dự án khởi công mới, không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới nhóm C của địa phương, trừ trường hợp đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, số vốn cho các dự án 2 kỳ không vượt quá 20% tổng số vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công. Mục tiêu đặt ra là tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước trong giai đoạn 2021 – 2025 là 5.000 dự án.

Việt Phi

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh