Hướng dẫn ủy quyền làm thủ tục nhà đất

Hướng dẫn làm thủ tục nhà đất

Uỷ quyền làm thủ tục nhà đất diễn ra rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng hiểu rõ để thực hiện giao dịch này. Vì vậy điều kiện thực hiện việc ủy quyền cụ thể như thế nào, trình tự thực hiện ra sao vẫn là câu hỏi lớn của rất nhiều người.

Nên hôm nay Môi Giới Cá Nhân sẽ cùng bạn cùng tìm hiểu các thông tin này qua bài viết dưới đây. 

Hướng dẫn làm thủ tục nhà đất
Hướng dẫn làm thủ tục nhà đất

1. Những trường hợp được ủy quyền làm thủ tục nhà đất

Việc ủy quyền làm thủ tục nhà đất là người có quyền sử dụng, định đoạt và chiếm hữu nhà đất trao quyền chuyển nhượng đất cho một người khác. Quyền chuyển nhượng này được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền làm thủ tục mua bán nhà đất. 

Việc ủy quyền để thực hiện làm thủ tục nhà đất được pháp luật quy định tại Khoản 1 điều 138 Luật Dân Sự năm 2015:

 “ Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Và điều kiện để thực hiện việc ủy quyền cũng được quy định tại Điều 188 Luật Đất Đai 2013, cụ thể như sau: 

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.” 

Những trường hợp được ủy quyền làm thủ tục mua bán nhà đất
Những trường hợp được ủy quyền làm thủ tục mua bán nhà đất

Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành thì chỉ cần: Có Giấy chứng nhận, đất không có tranh chấp, đất không bị kê biên hay chuẩn bị thi hành án, đất đang trong thời hạn sử dụng thì sẽ được ủy quyền đứng tên làm thủ tục nhà đất!. 

Xem ngay: Tư vấn thủ tục nhà đất theo quy định của pháp luật hiện nay

2. Hướng dẫn ủy quyền làm những thủ tục nhà đất mới nhất

Hiện nay để thực hiện việc ủy quyền để thực hiện các bước trong thủ tục mua bán nhà đất, bạn cần phải thực hiện theo các bước sau: 

2.1 Bước 1: Lập hợp đồng ủy quyền 

Muốn ủy quyền thực hiện thủ tục nhà đất, các bên phải lập hợp đồng theo quy định tại Điều 181 Bộ Luật Dân Sự 2005 như sau: 

“Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Hợp đồng ủy quyền sẽ thỏa thuận những quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện thủ tục nhà đất. 

Hợp đồng ủy quyền làm thủ tục đất đai
Hợp đồng ủy quyền làm thủ tục đất đai

2.2 Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ công chứng 

Cũng giống như những hợp đồng quan trọng khác, hợp đồng ủy quyền làm thủ tục mua bán đất bắt buộc phải công chứng để đảm bảo giá trị pháp lý. Vì thế để thực hiện công chứng hợp đồng này, bạn phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau: 

  • Giấy yêu cầu công chứng hợp đồng 
  • Hợp đồng ủy quyền 
  • Bản sao giấy tờ tùy thân 
  • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.3 Bước 3: Công chứng hợp đồng

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên bạn mang đến một trong số những tổ chức, cơ quan sau: Văn phòng công chứng, Phòng công chứng hoặc Uỷ Ban Nhân Dân Xã để làm thủ tục ký kết hợp đồng ủy quyền. 

Hợp đồng ủy quyền và hồ sơ ủy quyền sẽ được kiểm tra theo quy định, nếu hợp lệ thì hai bên sẽ được công chứng viên đọc lại hợp đồng một lần nữa cho các bên cùng nghe. Nếu không có bất cứ thắc mắc hay thay đổi gì, hai bên tiến hành ký kết vào bản hợp đồng. Như vậy việc ủy quyền làm thủ tục mua hoặc bán nhà đất đã hoàn tất. 

Hợp đồng ủy quyền phải được công chứng
Hợp đồng ủy quyền phải được công chứng 

Một lưu ý nhỏ dành cho bạn là khi yêu cầu công chứng, bạn sẽ phải nộp chi phí công chứng theo quy định của nhà nước cũng như tổ chức công chứng. 

3. Mẫu hợp đồng ủy quyền để làm thủ tục nhà đất

Để làm thực hiện việc ủy quyền này thì không thể thiếu hợp đồng ủy quyền, bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng ủy quyền để làm thủ tục nhà đất của chúng tôi dưới đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————- o0o ———— 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ Luật Đất Đai 2013 

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………….………………………………..…………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….…………

Số CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………….………………………………..…………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………

2. Thời gian Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

  BÊN ỦY QUYỀN                                                                BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………….

Link tải các mẫu giấy ủy quyền mua bán nhà đất cập nhật năm 2020

Mẫu giấy ủy quyền mua bán bản 2 Tải xuống
Mẫu giấy ủy quyền mua bán bản 2Tải xuống

Như vậy trên đây là hướng dẫn ủy quyền làm thủ tục mua bán nhà đất dành cho mọi người tham khảo. Hy vọng những chia sẻ từ Môi Giới Cá Nhân hôm nay sẽ giúp ích cho bạn !

Theo moigioicanhan.com

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh