Hậu Giang: Danh sách 29 dự án nhà ở thương mại tìm nhà đầu tư trong năm 2021

quy hoach mai dam

CafeLand – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2021 và giai đoạn đến năm 2025, trong đó năm 2021 tỉnh tìm nhà đầu tư cho 29 dự án nhà ở thương mại với tổng diện tích 456,3 ha.

Danh sách cụ thể gồm:

img empty

Khu đô thị mới Mái Dầm tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành có tổng diện tích 96,79, diện tích đất ở 47,53 ha.

Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành có tổng diện tích 5,3, diện tích đất ở 1,63 ha.

Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành có tổng diện tích 10,9 ha, diện tích đất ở 4,84 ha.

Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành có tổng diện tích 24,8 ha, diện tích đất ở 8,22 ha.

Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành có tổng diện tích 5,085 ha, diện tích đất ở 2,32 ha.

Khu đô thị mới Phú Xuân A tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành có tổng diện tích 6,159 ha, diện tích đất ở 2,78 ha.

Khu dân cư nông thôn xã Đông Thạnh xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành có tổng diện tích 25,62 ha, diện tích đất ở 10,40 ha.

Khu đô thị mới 2, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A có tổng diện tích 9,21 ha, diện tích đất ở 4,14 ha.

Khu đô thị mới Kinh Cùng – Tân Bình tại Thị trấn Kinh Cùng và Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp có tổng diện tích 7,45 ha, diện tích đất ở 6,42 ha.

Khu đô thị mới Cái Tắc -Thạnh Hòa tại xã Thạnh Hòa huyện Phụng Hiệp có tổng diện tích 14,49 ha, diện tích đất ở 13,07 ha.

Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Mỹ huyện Phụng Hiệp có tổng diện tích 9,8 ha, diện tích đất ở 3,92 ha.

Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên, huyện Vị Thủy có tổng diện tích 37,10 ha, diện tích đất ở 10,6 ha.

Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy có tổng diện tích 48,4 ha, diện tích đất ở 23,02 ha.

Khu dân cư nông thôn mới – chợ Hội Đồng tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy có tổng diện tích 8,15 ha, diện tích đất ở 3,26 ha.

Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ có tổng diện tích 15,3 ha, diện tích đất ở 11,7 ha.

Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ có tổng diện tích 18,68 ha, diện tích đất ở 13,05 ha.

Khu đô thị mới 1 khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ có tổng diện tích 8,98 ha, diện tích đất ở 3,7 ha.

Chỉnh trang đô thị phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ có tổng diện tích 5,45 ha, diện tích đất ở 2,18 ha.

Khu đất Công viên đường 3 tháng 2 tại Khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ có tổng diện tích 0,88 ha, diện tích đất ở 0,35 ha.

Khu đô thị mới thị trấn Vĩnh Viễn, thị xã Long Mỹ có tổng diện tích 17ha, diện tích đất ở 6,8 ha.

Khu đô thị mới khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy có tổng diện tích 5,24 ha, diện tích đất ở 2,84 ha.

Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy có tổng diện tích 4,4 ha, diện tích đất ở 2,53 ha.

Chỉnh trang đô thị tại khu B1, B2, B3 thuộc phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy có tổng diện tích 0,9 ha, diện tích đất ở 0,7 ha.

Khu đô thị mới số 4 phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy có tổng diện tích 9,69 ha, diện tích đất ở 4,64 ha.

Khu đô thị mới khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh có tổng diện tích 42,16 ha, diện tích đất ở 16,86 ha.

Khu đô thị mới phường III, thành phố Vị Thanh tại Khu vực 6, Phường III, thành phố Vị Thanh có tổng diện tích 9,64 ha, diện tích đất ở 3,86 ha.

Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên tại Phường V (sau Đài Phát thanh và Truyền hình) thành phố Vị Thanh có tổng diện tích 42,5 ha, diện tích đất ở 17 ha.

Khu đô thị mới Khu đô thị mới khu vực 2, phường III, thành phố Vị Thanh có tổng diện tích 5,04 ha, diện tích đất ở 2,02 ha.

Chỉnh trang đô thị khu vực 1, phường III thành phố Vị Thanh có tổng diện tích 3,4 ha, diện tích đất ở 1,36 ha.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh đề ra mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26,5 m2/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đạt 3,87 triệu m2 sàn. Đến năm 2030, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30 m2/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt 3,56 triệu m2 sàn.

Dự kiến nhu cầu quỹ đất để phát triển các dự nhà ở giai đoạn 2020-2025 là 1.765,77 ha, giai đoạn 2026-2030 là 685,12 ha. Trong đó tập chung chủ yếu vào hình thức phát triển nhà ở thương mại, các khu đô thị, khu dân cư.

N.Đăng

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh