Chậm báo cáo vụ dự án Decoimex mở rộng, UBND tỉnh ra tối hậu thư cho Sở Xây dựng trong 7 ngày

image 20210611174106 1

CafeLand – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường về dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng tại phường 9, TP Vũng Tàu.

img empty

Thời hạn thực hiện 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này (ngày 11/6).

Nguyên nhân vụ việc do ngày 14/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Công văn số 2795/STNMT-CCQLĐĐ đến UBND tỉnh để xin gia hạn báo cáo kết quả rà soát các nội dung kiến nghị theo Kết luận thanh tra số 289/KL-TTr ngày 30/12/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh (dự án khu nhà ở Decoimex mở rộng trong khu vực kênh Ben Đình, thành phố Vũng Tàu), do Sở Xây dựng chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ và chưa có ý kiến phúc đáp theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu sau khi Sở Xây dựng có ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Thanh tra tỉnh (theo chỉ đạo tại Thông báo số 202/TB-UBND ngày 01/4/2021, Công văn số 4716/UBND-VP ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh).

Thời hạn 7 ngày kể từ ngày Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ.

Trường hợp Sở Xây dựng chậm phối hợp cung cấp hồ sơ theo thời hạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Loạt sai phạm tại dự án Decoimex mở rộng

Theo Kết luận thanh tra số 289/KL-TTr ngày 30/12/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh, dự án Khu nhà ở Decoimex và dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng do Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Phát triển nông thôn (DECOIMEX) làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng: Chung cư cao tầng diện tích 2.730,5m2; Khu cây xanh diện tích 732m2; Nhà dịch vụ 1 diện tích 414,0m2; Nhà khu phố diện tích 160m2.

img empty

Về sai phạm, dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng được thực hiện từ năm 2009, nhưng tại thời điểm này Chủ đầu tư cho rằng dự án này là phần mở rộng của dự án Khu nhà ở Decoimex, nên không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 29, Khoản 1 Điều 47 và Khoản 1 Điều 51 Luật Đầu tư năm 2005 thì DECOIMEX phải thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng.

Ngoài ra, tại Khu nhà ở Decoimex mở rộng còn có một số công trình triển khai xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng, xây dựng sai mẫu thiết kế.

Dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về nộp tiền sử dụng đất. Cụ thể, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất bằng hình thức giao đất không thông qua hình thức đấu giá và Cục Thuế đã có thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp là 276 tỷ. Đến thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (mới chỉ tạm nộp 43 triệu) và đang còn khiếu nại, nên UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế xác định lại. Tuy nhiên, qua thanh tra nhận thấy, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003, thì tại thời điểm giao đất cho Chủ đầu tư, dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng lại thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trong quá trình xem xét tham mưu cho UBND tỉnh xác định lại giá đất để thu tiền sử dụng đất, cần kiểm tra rà soát, qua đó khẳng định hình thức giao đất và căn cứ vào tình hình thực tế tại dự án để xác định giá đất đúng theo quy định của pháp luật

N.Đăng

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh