Tin thị trường – Dự án

Hội thảo Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam

TNV - Sáng 27/6 tại Hà Nội đã điễn ra Hội thảo "Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam" được tổ chức bởi Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; Học viện Quản lý xây dựng & Đô thị dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

So sánh các bảng liệt kê

So sánh