Cần Thơ: Mời gọi đầu tư KCN Ô Môn diện tích 500 ha và KCN Vĩnh Thạnh 900 ha

quy hoach can tho 1616166861

CafeLand – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng vừa giao Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ làm chủ đầu tư lập quy hoạch điều chỉnh và mời gọi đầu tư đối với KCN Ô Môn diện tích 500 ha tọa lạc tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh 900 ha tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

img empty

Giao Sở Xây dựng cập nhật vị trí cụ thể và tích hợp quy hoạch điều chỉnh đối với 2 KCN trên vào quy hoạch chung của Thành phố, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cập nhật 2 KCN nêu trên vào Quy hoạch tích hợp theo Luật Quy hoạch ngày 5/12/2017; thực hiện văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hình thức kêu gọi nhà đầu tư đối với KCN Ô Môn, KCN Vĩnh Thạnh và KCN Hưng Phú 1, Hưng Phú II theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư hoặc Nghị định số 18/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và khu kinh tế, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, bổ sung KCN Ô Môn, KCN Vĩnh Thạnh vào kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố theo đúng quy định.

Sở Công thương hỗ trợ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cập nhật ngành nghề ưu tiên để thu hút mời gọi đầu tư vào 2 KCN Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cập nhật và cân đối, phân phối tỷ lệ chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch ngành…

Vào tháng 12/2020, UBND TP Cần Thơ có Tờ trình đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đưa 3 KCN ra khỏi quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến 2030, do không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Cụ thể là KCN Ô Môn (600ha) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn; KCN Bắc Ô Môn (diện tích 400ha) tại phường Thới Long, quận Ô Môn; KCN Thốt Nốt – giai đoạn 2 (400ha) đặt tại quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Theo UBND thành phố, 3 KCN này chưa được thành lập, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và chưa có nhà đầu tư thứ cấp trong KCN. Và những KCN này không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố hiện nay.

Song song đó, thành phố cũng xin Trung ương bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn đến năm 2020 thêm 2 KCN là: KCN Ô Môn quy mô 500ha, tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh 900ha tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.

Đến ngày 4/2/2021 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý loại bỏ 3 khu công nghiệp KCN Ô Môn (600ha), KCN Bắc Ô Môn (diện tích 400ha) và KCN Thốt Nốt – giai đoạn 2 (400ha). Đồng thời bổ sung quy hoạch KCN Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh vào Quy hoạch phát triển các KCN.

TP Cần Thơ hiện được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phát triển 8 KCN với tổng diện tích 2.349,47ha, bao gồm: KCN Trà Nóc I (135,67ha), KCN Trà Nóc II (150,5ha), KCN Hưng Phú I (262ha), KCN Hưng Phú 2A (134,3ha), KCN Hưng Phú 2B (67ha), KCN Ô Môn (500ha) và KCN Vĩnh Thạnh (900ha).

N.Đăng

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh