Cần Thơ loại bỏ 10 đồ án quy hoạch từ những năm 1999

image 20210707151335 1

CafeLand – UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định bãi bỏ 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 tại quận Ninh Kiều và Bình Thủy vì đã lỗi thời không còn phù hợp.

img empty

Trong số 10 quy hoạch bãi bỏ, có những đồ án được quy hoạch từ năm 1999, cụ thể như:

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm TP. Cần Thơ; Quyết định số 76/1999/QĐ.UBT ngày 08/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm IV Xuân Khánh-Hưng Lợi, TP. Cần Thơ; Quyết định số 08/1999/QĐ.UBT ngày 12/02/1999 của UBND tỉnh Cần Thơ và Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND TP. Cần Thơ.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Cái Sơn-Hàng Bàng xã An Bình, TP. Cần Thơ; Quyết định số 04/1999/QĐ.ƯBT ngày 09/02/1999 của UBND tỉnh Cần Thơ.

img empty

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND TP. Cần Thơ; Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND Cần Thơ; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND Cần Thơ.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND TP. Cần Thơ.

Nhiều năm qua, người dân ở TP.Cần Thơ sống trong cảnh khổ sở khi bị vướng vào quy hoạch đã lỗi thời nhưng chưa xóa bỏ. Người dân không thể xin phép xây dựng, nhà xuống cấp nhưng không dám sửa chữa.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tây Bắc (Khu A): Trung tâm III thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều và phường An Thới, Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ; Quyết định số 719/QĐ-UB ngày 24/02/2005 của UBND TP. Cần Thơ.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giới hạn: đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông, TP. Cần Thơ; Quyết định số 95/2002/QĐ-UB ngày 30/10/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hai bên Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy; Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND TP. Cần Thơ.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu các trường đại học và giáo dục chuyên nghiệp, TP. Cần Thơ; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của UBND TP. Cần Thơ; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 của UBND TP. Cần Thơ.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 khu dân cư và chợ Trà Nóc; Quyết định số 2123/QD-UBND ngày 17/7/2009 của UBND TP. Cần Thơ.

Sau khi bãi bỏ, việc quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều được duyệt tại Quyết định số 2813/QĐ- UBND ngày 08/12/2020 và Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy được duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND TP. Cần Thơ.

Vào tháng 5/2021, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đã có báo cáo kết quả rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy.

Trên cơ sở rà soát các đồ án quy hoạch trên địa bàn hai quận nói trên, Sở này đề xuất bãi bỏ các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trước đây do không còn phù hợp với các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

N.Đăng

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh