Bài 2: Tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), có “bỏ quên” các Quyết định của Chính phủ và UBND TP Hà Nội?

1 1622026029 2

TNV – Mặc dù trong những năm qua, Chính phủ và Thành phố Hà Nội đã có nhiều quy định để bảo tồn khu phố cổ, cũ của Hà Nội giúp cho Thủ đô luôn đẹp và cổ kính trước thời gian. Điều đó, thể hiện qua hàng loạt các Quyết định của Chính phủ và Thành phố được ban hành qua quá trình phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn đó, có trường hợp tại quận Hoàn Kiếm dường như đang bị “bỏ quên” các quy định này.

 Hà Nội: Có hay không việc hợp thức hóa cho dự án 52 Hàng Bài xây dựng sai phép?

1 1622026029 3

Dự án Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ thương mại tại địa chỉ số 52 Hàng Bài, phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) có đang bị “bỏ quên” các Quyết định của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội?

 

Hàng loạt các Quyết định quan trọng về quản lý, bảo tồn khu phố cổ, cũ

Để thấy nhìn nhận rõ hơn về tầm quan trọng về vấn đề này, chúng ta tìm hiểu qua các văn bản những năm gần đây của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (UBND TP.). Cụ thể như Quyết định Số: 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/ 2011 của Chính Phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Quyết định này, đã giúp cho Thủ đô Hà Nội có nhiều thuận lợi trong việc điều chỉnh phạm vi, thời hạn lập quy hoạch; Tính chất và mục tiêu; Các chỉ tiêu phát triển đô thị;  Định hướng tổ chức phát triển không gian;  Định hướng phát triển các khu chức năng chính;  Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật; Định hướng bảo tồn di sản văn hóa lịch sử và thiên nhiên; Các chương trình ưu tiên đầu tư; Cơ chế chính sách… cho sự phát triển.

Đến  ngày 24/10/2013, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 6398/QĐ-UBND kèm theo Quy chế quản lý quy hoạch-kiến trúc Khu phố Cổ Hà Nội. 

Quyết định này đã cụ thể hóa công tác quản lý quy hoạch kiến trúc Khu phố Cổ Hà Nội theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011; đồng thời bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy các giá trị của di tích lịch sử Quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khu phố Cổ Hà Nội. Quy chế này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện công tác quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị, cấp phép xây dựng, cải tạo, chỉnh trang theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Tiếp đó, đến ngày 12/9/2014, UBND TP. Hà Nội ra Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội. Tại Quyết định này, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến thực hiện quy hoạch, kiến trúc và không gian cảnh quan trong phạm vi địa giới hành chính thành phố Hà Nội.

 Mục tiêu quản lý về thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy định quản lý; kiểm soát theo định hướng quy hoạch và không gian, kiến trúc, bảo vệ cảnh quan trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội; Kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; Đảm bảo các chỉ tiêu khống chế về đất đai và dân số theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy định quản lý đã được phê duyệt; Bảo tồn, phát huy giá trị đô thị lịch sử gắn với việc xây dựng phát triển các khu đô thị mới để giảm áp lực về dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực nội đô; Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với không gian, kiến trúc, cảnh quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Để bảo tồn tốt hơn nữa, ngày 13/8/2015, UBND.TP  Hà Nội tiếp tục ra Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội. 

Quyết định này, tiếp tục đưa ra các yêu cầu phải đạt được như: Cụ thể hóa nội dung quản lý quy hoạch, kiến trúc theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011) và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội (được Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014). Bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy các giá trị di sản và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững. Quản lý phát triển đô thị, cấp phép xây dựng, cải tạo, chỉnh trang theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, đúng quy hoạch, đồng thời bảo vệ kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tiếp đó, ngày 4/4/2016, UBND TP. Hà Nội ra Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội.

 Quy chế này quy định việc quản lý, kiểm soát, về quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan, chức năng đối với các công trình cao tầng trong Khu vực nội đô lịch sử, thành phố Hà Nội, bao gồm: Các quy định về điều kiện để nghiên cứu xây dựng công trình cao tầng; tầng cao, chiều cao tối đa cho phép xây dựng công trình cao tầng; các quy định về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; các khu vực không được phép xây dựng công trình cao tầng; Các quy định về kiểm soát chức năng; kiểm soát dân số đối với công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử; Các công trình cao tầng nằm ngoài khu vực nội đô lịch sử, và tiếp giáp với chỉ giới đường đỏ đường vành đai 2, đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ về không gian, kiến trúc cảnh quan với các công trình cao tầng khác cùng nằm trên tuyến đường đó.

Tất cả các Quyết định trên, đã thể hiện rõ Chính phủ và UBND TP. Hà Nội đều rất quyết liệt trong công tác bảo vệ quản lý quy hoạch-kiến trúc Khu phố Cổ, phố cũ Hà Nội.

Bị buông lỏng quản lý hay cố tình “bỏ quên” quy định?!

Ấy vậy mà, không hiểu tại sao, tại Dự án Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ thương mại tại địa chỉ số 52 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm do Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử T&T (Thành viên Tập đoàn T&T) làm chủ đầu tư, dù chỉ được cấp phép là 8 tầng nổi và 2 tầng hầm, nhưng theo phản ánh của người dân, thực tế công trình lại xây lên đến 9 tầng nổi và 5 tầng hầm. Vậy trách nhiệm quản lí này là của UBND phường Hàng Bài, UBND quận Hoàn Kiếm hay Sở Xây dựng Hà Nội?

Thực tế, ngày 18/3/2019 UBND. TP Hà Nội đã ra Quyết định số: 04/2019/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, chỉ rõ trách nhiệm của từng cấp hết sức rõ ràng, từ Sở đến cấp huyện và cấp xã. Đồng thời, Quyết định này cũng nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu từng cấp, các cá nhân cũng như xử lí kỷ luật nếu để xảy ra sai phạm.

Trở lại với các Quyết định của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội, nếu chiếu theo Quyết định Số: 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ngay tại Điều 1, mục 4 “Định hướng tổ chức phát triển không gian” tại khoản b) “Định hướng phát triển hệ thống đô thị” yêu cầu “Hạn chế phát triển nhà cao tầng và kiểm soát sự gia tăng dân số cơ học”.

Còn tại Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND  ngày 12/9/2014, UBND TP. Hà Nội ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung thành phố Hà Nội, ngay tại điều 7. Phân định, giới hạn khu vực quản lý, khu vực đô thị cũ hiện hữu gồm: 1. Khu vực nội đô lịch sử (khu A1 đến A7 trong Quy định quản lý), gồm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ. Như vậy quận Hoàn Kiếm nằm trong khu vực nội đô lịch sử từ A1 đến A7. Đồng thời, căn cứ tiếp vào điều 9. Quản lý quy hoạch và không gian khu vực nội đô lịch sử (khu A1 đến A7) tại mục  4. “Đối với Khu phố cũ” (khu A4) và mục 5. “Đối với khu vực hồ Gươm” và vùng phụ cận (khu A5) đều yêu cầu “Hạn chế xây dựng công trình cao tầng”.

Đặc biệt, rõ nhất là tại Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND, ngày 13/8/2015 của UBND.TP Hà Nội ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội.

Trong Quyết định này, tại phần phụ lục 5-A sơ đồ thống kê ô phố thể hiện ô quy hoạch, Dự án Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ thương mại tại địa chỉ số 52 Hàng Bài (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) nằm trong ô A.72. Đồng thời, tại phụ lục 5B quy định quản lí chiều cao tối đa, mật độ xây dựng, tổ chức không gian kiến trúc các ô phố, khu phố cũ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm nêu rõ tại ô quy hoạch A.72 như sau: Giá trị ô phố đặc biệt, tuyến phố Hàng Bài chiều cao xây dựng tối đa đến đỉnh mái công trình là từ 8 đến 20m, tương ứng với lớp mặt phố là 2 đến 5 tầng; Lớp sau là từ 7 đến 8 tầng chiều cao tối đa từ 26 đến 29m; khoảng lùi công trình với lớp sau so với lớp trước là từ 3 đến 6m.

2 1622026277 1

Từ xa cũng có thể nhìn thấy dự án tại địa chỉ số 52 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm đang hoàn thiện (bên trái ảnh) cao chót vót so với các công trình khác nằm  ở khoảng cách rất xa

 

Như vậy có thể nói, tại ô quy hoạch này lớp mặt phố số tầng tối đa chỉ là 5 tầng. Vậy tại sao lại được cấp tới 8 tầng còn chưa kể cả tầng hầm. Trong khi đó, theo phản ánh của người dân, thực tế công trình lại xây lên đến 9 tầng nổi và 5 tầng hầm. 

Điều đáng nói hơn, theo giấy phép xây dựng số 50/GPXD-SXD ngày 24/8/2015 mới cấp cho dự án này. Trong khi đó, Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội ban hành trong việc quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội ra ngày 13/8/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/8/2015. Có nghĩa là khi Quyết định này còn chưa ráo mực, chỉ 2 ngày sau khi có hiệu lực lại được cấp phép vượt số tầng theo quy định.

Hơn thế, chưa kể về thời hạn cấp giấy phép xây dựng số 50/GPXD-SXD là ngày 24/8/2015 cấp cho dự án này. Thời hạn của mỗi giấy phép là 12 tháng cùng được gia hạn thêm 2 lần tương đương 24 tháng nữa. Tức kể cả 2 lần gia hạn và 1 lần được cấp phép, thời gian xây dựng tổng tối đa cũng chỉ có 36 tháng. Tuy nhiên, tính từ tháng 8 năm 2015 đến nay vẫn chưa xây dựng xong tức là 5 năm 9 tháng (69 tháng) tức quá thời hạn nhiều lần so với quy định?!. Vậy liệu có đơn vị nào buông lỏng trong việc quản lí hay không?

Tiếp đó, đến ngày 4/4/2016, UBND TP. Hà Nội lại ra Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND   “ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội”.

Cũng theo Quyết định này, tại phụ lục 03, khu vực đường Hàng Bài nằm trong ô quy hoạch A4.8 quy định “ không xây dựng mới công trình cao tầng”.

Vậy dư luận có quyền nghi ngờ việc có hay không tại Dự án Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ thương mại tại địa chỉ số 52 Hàng Bài, phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) do Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử T&T (Thành viên Tập đoàn T&T) làm chủ đầu tư bị “bỏ quên” các quy định?! Hay là do sự buông lỏng của chính quyền địa phương?! Điều này chỉ có UBND phường Hàng Bài, UBND quận Hoàn Kiếm và Sở Xây dựng Hà Nội mới trả lời được những câu hỏi trên đến dư luận?

Nhóm PV

Theo thanhnienviet.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh