Bà Rịa – Vũng Tàu: Dự kiến thu hồi gần 2.600ha đất để thực hiện 270 dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh dự thảo các Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022; đề nghị thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng diện tích đất đề nghị thu hồi trong năm 2022 là 5.598,64ha để thực hiện 270 dự án. Trong đó có 213 dự án chuyển tiếp với 5.204,39ha và 57 dự án đăng ký mới với 394,25ha.

img empty

Tổng diện tích đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong năm 2022 là 76,79ha để thực hiện 31 dự án. Trong đó, thành phố Vũng Tàu chuyển mục đích 0,0037ha để thực hiện 01 dự án; thành phố Bà Rịa chuyển mục đích 13,71ha để thực hiện 09 dự án; thị xã Phú Mỹ chuyển mục đích 30,84 để thực hiện 05 dự án; huyện Châu Đức chuyển mục đích 0,34ha để thực hiện 01 dự án; huyện Đất Đỏ chuyển mục đích 21,31ha để thực hiện 04 dự án; huyện Long Điền chuyển mục đích 1,83ha để thực hiện 03 dự án; huyện Côn Đảo chuyển mục đích 8,76ha để thực hiện 08 dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh cơ bản thống nhất thông qua nôi dung 2 dự thảo Tờ trình nêu trên; tuy nhiên Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình để báo cáo thông qua Thường trực UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát danh mục các dự án, bổ sung thông tin, hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

N.Đăng

cafeland.vn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh